Μετάφραση

Απο πιστοποιημένους μεταφραστές σε Αγγλικά,Γερμανικά,Ρώσσικα, και Ολλανδικά.

         Internet         Social media

Διαχείρηση ιστοσελίδας εταιρικών προφίλ & social media marketing.

 Δακτυλογράφηση

Κειμμενογράφηση (content creation)Επεξεργασία κειμμένου, επιμέλεια, διορθώσεις.

 Αποδελτίωση

Συλλογή πληροφοριών Από Μ.Μ.Ε. και έντυπα για έρευνα  και ταξινόμιση.

 ΕΛΤΑ

Αλληλογραφία, συστημένα, εξόφληση λογαριασμών.